In English По-русски

Auto kasutamine

Autorent » Kasulik teada » Auto kasutamine

RENDIAUTO VASTUVÕTMINE

Rendiauto vastuvõtmisel veenduge tema korrasolekus, puuduste ilmnemisel või broneeringule mittevastavusest informeerige koheselt ABC Rendi töötajat. ABC Rent aitab Teid igakülgselt rendiautoga tutvumisel ja teejuhiste andmisel. ABC Rent annab vajadusel Teie kasutusse lisateenusena GPS navigatsiooniseadme hõlbustamaks Teie liikumist võõras keskkonnas. Autode ette toomise teenus on võimalik lisatasu eest eelneval tellimisel.


AUTO KASUTAMINE

Sõidukit võib kasutada ainult piirkonnas, mis on autorendilepingus kirjeldatud. Rendiauto kasutamine väljaspool lepingus kirjeldatud piirkonda tuleb kooskõlastada autorendi firmaga. Sõiduki lubamine teistesse riikidesse võib sõltuda sihtkoha sobivusest autorendi firmale ja sõiduki klassist. Teistesse riikidesse lubamise korral märgib ABC Rent lubatud sihtriigid ja kinnitab piiriületuse lubamist. Rendiauto kasutamisel loodame Teie heaperemehelikule suhtumisele. Ärge kasutage autot temale mitte sobilikes teeoludes, liikluspiiranguid eirates või parkimiseeskirju rikkudes. Kõikide meile esitatavate nõuete puhul lähtume seadusandlusest, autorendilepingust ja auto rentimise üldtingimustest ning nõuame tekitatud kahju sisse rentnikult.


KUI JUHTUS LIIKLUSÕNNETUS VÕI AUTO VAJAB REMONTI

Õnnetuse või probleemi korral kontakteeruge rendidokumentides kirjeldatud numbril +372 674 7780 või +372 6747781

. Õnnetusjuhtumi korral tuleb alati täita blankett "Teade liiklusõnnetusest”, kuhu tuleb märkida juhtumi kõik asjaolud. Kui asjaolud on ebaselged või protseduurid tundmatud, tuleb alati teavitada politseid.


AUTORENDI PIKENDAMINE

Autorendi perioodi pikendamine on võimalik, kui kasutuses olevale autole ei ole järgnevaid broneeringuid. Lisandunud rendipäevade eest maksate lisatasu vastavalt pikendamise päevade arvule ja hinnakirjale.


TAGASTAMINE JA HILINEMINE

Rendiauto tuleb tagastada autorendilepingus ette nähtud tähtajal. Hilinemise korral arvestab ABC Rent lisana rendihinda 20% tunnis kehtivast päevahinnast. Hilinemisel üle 5 tunni on ABC Rendil õigus lisada autorendi eest tasu ühe rendipäeva ulatuses.


RENDIAUTO TANKIMINE

Rendiauto renditakse täis paagiga. Jälgige rendiautosse tangitava kütuse marki. Ärge tankige Teile tundmatus tanklas. Auto tagastatakse täis paagiga. Kui Rentnikul polnud võimalik tankida vahetult enne rendiauto tagastamist, kohustub Rentnik hüvitama autorendi firmale iga puuduoleva kütuseliitri eest 1,5 kordse tasu vastavalt tagastamise päeval Neste kütusetankla kehtivale kütuse hinnale.


LISAVARUSTUS

Lisavarustusena pakume lapseistmeid, järelhaagiseid, suusa- ja rattaraame ning navigatsiooniseadmeid. LISAVARUSTUS ON VÕIMALIK EELNEVAL BRONEERIMISEL.